13май
Нови и усъвършенствани стари процеси ще помагат на работодателите да намерят нужните за тях нови кадри

Агенцията по заетостта е разработила нови и е усъвършенствала стари електронни процеси в помощ на работодателите, които искат да намерят нужните за тях допълнителни кадри. Чрез дигиталните си услуги търсещите нови служители ще бъдат насочвани към подходящи, според Агенцията по заетостта, търсещи работа лица.

След края на подбора пък работодателите следва да дадат обратна връзка за резултата от насочването.

Комуникацията между работодателите и Агенцията ще се осъществява чрез електронни и дистанционни канали като системите за електронен обмен на съобщения (СЕОС) и сигурно електронно връчване (ССЕВ), електронни услуги, телефон, поща при стриктно спазване на изискванията за защита на личните данни.

Новите онлайн възможности за работодателите се предоставят заради невъзможността от провеждането на груповите форми на срещи между тях и безработни, като трудови борси, дни на работодателя, групови интервюта и др., организирани доскоро от бюрата по труда.

АЗ напомня, че подаването на заявка за свободните позиции от страна на работодателите може да се извърши чрез новата електронна услуга на Единния портал за електронни услуги на Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ) или по електронен път чрез „Е-трудова борса” на сайта на Агенцията. Работодателите могат да подадат заявката си и по дистанционен път чрез телефон или лицензиран пощенски оператор.

В рамките на три работни дни от получаване на заявката за вакантните позиции на фирмата трудов посредник ще селектира от базата данни с търсещи работа лица, потенциалните кандидати, отговарящи на посочените изисквания и ще предприеме действия по насочване на подходящите лица.

След това работодателят избира по какъв начин да осъществи дистанционния подбор. Това може да се случи директно чрез самостоятелно установяване на контакт от страна на работодателя и провеждане на интервю с кандидатите, които Агенцията ще препоръча, или като работодателят определи дата, час, начин и/или място за провеждане на интервю след подбор на списъка, предоставен от Агенцията по заетостта.

Нормативно определеният срок, в който работодателят трябва да уведоми за решението си, е седем работни дни след извършване на подбора. Информацията за резултата би следвало да бъде предоставена по начина и каналите, по които е направено насочването на кандидатите.

Източник: httpss://www.economic.bg/bg/news/12/agentsiyata-po-zaetostta-predostavya-onlajn-alternativa-na-trudovite-borsi.html

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *