Българска Конфедерация по Заетостта

Българска
конфедерация по
заетостта

Целта на конфедерацията е заедно с всички компании в бранша (няма запетая) да създадем устойчиво партньорство, чрез което да изградим по-добра работна среда в България. Като неправителствена организация ние не се притесняваме да задаваме въпроси и да посочваме проблемите на пазара на труда и трудовото законодателство. По този начин се борим за тяхното разрешаване и за адекватното функциониране на пазара на труда. БЗК е гласът на двете най-важни страни във всяка модерна икономика – работодателите и служителите.

Кои сме ние?

Ние сме партньорът, на когото можете да разчитате за цялостни решения за вашите служители, съобразени със специфичните ви бизнес нужди.

Обединената експертиза на водещите компании в сферата на HR услугите в България съчетава креативност, иновативност, модерни дигитални инструменти, адаптивност и информираност за най-новите световни тенденции в областта на човешките ресурси. Организацията обединява, въвежда и популяризира всички добри практики, свързани с управлението на персонала и HR услугите, както и променя и подобрява модела на HR бизнеса в страната, докато популяризира решенията и възможностите на своите членове.

Кои сме ние?

Нашите цели

БКЗ цели

Промяна на законодателството към адекватно на реалността

БКЗ цели

Дигитализация и опростяване на консултантския модел

БКЗ цели

Представяне на членовете си пред бизнес общността

Хората и бизнесът заедно

Всички знаем, че ситуацията на пазара на труда в България не е обнадеждаваща вследствие на неблагоприятната демографска среда. Има много проблеми, които срещаме, и много предизвикателства, пред които сме изправени. Част от тях са свързани със законодателството, други – със самите работодатели, а трети – с човешкия капитал. Но всички тези проблеми са разрешими и именно затова сме си поставили ясни и реалистични цели пред нас.

Човешкият фактор е най-важният за успеха на всеки работодател. БКЗ създава решения, в които влага уникалност, креативност, гъвкавост, енергия и позитивно мислене. Чрез доказани бизнес стратегии и процеси подобряваме взаимодействието между служителите и организацията на всичките ѝ нива.

БКЗ - Надя Василева

Аз съм Надя Василева и вече над 15 години се сблъсквам с предизвикателствата на българския пазар на труда. За този период хиляди работодатели, служители и кандидати за работа ми споделиха какви трудности срещат по пътя към успеха.

Но подкрепям максимата, че всеки проблем е скрита възможност с огромен потенциал. Като председател на Българската конфедерация по заетостта от самото ѝ създаване заставам с ясна цел и визия за бъдещето – само чрез обединение и единомислие можем да постигнем така желаните промени на пазара на труда, за да имаме по-благоприятни условия за работа и бизнес и да задържим бългаските таланти в България. Можем да го постигнем, но заедно!

Ето защо Ви каня да се присъедините към каузата на БКЗ.

Ние сме обединеното решение на предизвикателствата пред всички нас в постоянно променящата се работна среда.Надя Василева
БКЗ

Гласност на проблеми в сферата на човешкия капитал

БКЗ

Осигуряване на ресурси и адекватни съвети

БКЗ

Спомагане на работния процес в организациите членове

БКЗ

Разработване на специални работни програми

БКЗ

Кръгла маса с всички членове на конфедерацията

БКЗ

Борба срещу лошите практики на пазара на труда

Виж членовете на конфедерацията

За БКЗ