12май
Последиците ще бъдат както краткосрочни, така и дългосрочни

Това е един от най-задаваните въпроси тези дни. С най-много възможни отговори, като се има предвид, че пазарът на труда вече се променя, а пандемията дори не е отминала. Анализаторите очакват както краткосрочни, така и дългосрочни последици за пазара на труда и световната икономика като цяло. Тук ще прочетеш най-актуалните прогнози за кризата, но и какви възможности има в този момент.

Краткосрочни последици

Една от най-очевидните последици, които вероятно ще наблюдаваме, е спадът в търсене на работна ръка. Това ще е резултат от забавянето на световната, европейската и българската икономики. Най-застрашените групи в тази хипотеза са възрастните работници, както и хората с по-ниски образование и умения. Спадът може да се компенсира донякъде с търсене в други сектори, които ще останат не толкова засегнати от кризата.

Друга хипотеза е, че заетостта ще задържи определени нива, тъй като вирусът протича по-леко при хората в трудоспособна възраст. Ако и ти попадаш в групата на хора в трудоспособна възраст и си млад професионалист или студент, който си търси работа, тогава можеш да се включиш в Кариерно Сафари.

Кариерно Сафари е нов вид онлайн кариерно събитие, на което ще можеш да опознаеш топ компании – виртуално и дистанционно. То ще се проведе на 13-ти и 14-ти април изцяло онлайн, което ти дава възможност да се включиш, независимо къде се намираш по света. Можеш да избереш да тръгнеш по една от 5 кариерни пътекифинанси, счетоводство и застраховане; инженерство и технологии; sales; маркетинг и реклама; НПО и Стартъп.

Във всяка пътека ще срещнеш различни компании, ще създадеш професионални контакти, ще можеш да решаваш реални бизнес казуси във виртуални стаи, заедно с другите кандидати, и ще участваш в дискусии.

Дългосрочни последици

Анализаторите прогнозират няколко вида дългосрочни последици за пазара на труда след края на кризата с коронавируса.

– Работа от вкъщи

Социалната изолация наложи на много компании да въведат задължителна работа от вкъщи – нещо, което преди пандемията беше характерно само за някои от тях, най-вече за свободните професии. От една страна, ако работата от вкъщи се окаже също толкова продуктивна като работата от офис, тя може да стане много по-разпространена след края на кризата с вируса. Ако даде добри резултати, много компании ще имат по-голямо доверие на хората в екипите си да работят извън офиса. В същото време офисите на много компании може да се окажат излишен разход откъм наем, консумативи и режийни разходи. Това би зависило и от динамиката на работа вкъщи и какви резултати ще покажат компаниите.

– Развитие на технологиите

Развитието на технологиите ще е една от малкото положителни дългосрочни последици от кризата, според специалистите. С нуждата от работа от разстояние ще се ускори процесът по разработване на нови и усъвършенстване на съществуващи технологии. Ето защо се очаква, че високите технологии ще имат още по-голям подем, особено хората, които създават софтуер и хардуер. Именно тези технологии се оказват особено нужни при работата от разстояние.

– Още по-силно роботизиране на индустрията

Индустрията, в частност производството, ще продължат по пътя на роботизирането, но с по-висока скорост, поради нуждите на пазара. Автоматизацията е едно от решенията за ограничаване на пандемията в производствения сектор, където обикновено работят много хора в едно помещение. Така ще се осигури повече лично пространство на заетите във фабрики и други производствени предприятия.

– Засилване на електронните публични услуги

Социалната дистанция неминуемо ще наложи и промени в работата на държавната администрация. Ще се наложи въвеждането на нови електронни административни услуги и оптимизиране на вече съществуващите. Невъзможността да се отиде физически до институциите ще наложи и администрацията да промени начина си на работа.

Икономически загуби

Птичият поглед над икономиката показва, че загубите ще са за милиони и ще засегнат редица сектори. Един от първите засегнати сектори е транспортът, тъй като производството и доставките на суровини и стоки ще отбележат спад. Търговията, ресторантьорският бизнес, културата и спортът са също сред най-засегнатите отрасли. Не на последно място идва туризмът, който търпи тежки последици. Според специалисти, първото полугодие е изцяло загубено за целия бранш.

Според анкета на Българската търговско-промишлена палата общо 12% от бизнеса в България е спрял работа.

Анализатори посочват, че икономиката на България може да се свие с 1.4% през 2020 г. Това е част от заключението на Виенския институт за международни икономически изследвания.

Специалистите предвиждат различни сценарии за световната и съответно за българската икономика, като според най-лошия от тях, се очаква навлизане в най-тежкия период от световната икономическа криза насам.

Със сигурност всички анализатори се обединяват около становището, че ще е необходима финансова помощ от държавата, за да се стабилизират най-засегнатите сектори. Само така бизнесът ще може да изплува от стихията на вируса.

В тези турбулентни времена е важно да се улавя всяка възможност, а събития като Кариерно Сафари дават шанса не просто да създадеш контакти в топ компании, но и реално (а не виртуално) да си намериш работа в момент на криза.

Източник: httpss://www.karieri.bg/karieren_klub/novini/4051886_kakvo_shte_se_sluchi_s_pazara_na_truda_sled_pandemiiata/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *