Организацията обединява, въвежда и популяризира всички добри практики за управление на персонала и HR услугите. Променя и подобрява модела на HR бизнеса, популяризира услугите и възможностите на своите членове.

Нашите членове

Основни предимства на членовете:

 • Осигуряване на ресурси и адекватни съвети
 • Лобиране за модерно законодателство с цел нормалното функциониране на трудовия пазар
 • Публикуване на свободни позиции в сайта
 • Обединени от общ етичен кодекс и кауза
 • Генериране на идеи за функционирането на БЗК и пазара на труда
 • Споделяне на интересна и полезна информация
 • Спазване на етичния кодекс на конфедерацията
Основни предимства на членовете
Основни изисквания към членовете

Основни изисквания към членовете:

 • Активно участие в срещи, кръгли маси и обсъждания
 • Участие във взаимната помощ
 • Генериране на идеи
 • Плащане на членски внос
 • Споделяне на интересна и полезна информация с всички
 • Спазване на правилата на конфедерацията

Членство