12окт.

Работодателите в страната със скромни планове за наемане на нови служители през следващите шест месеца

Българските работодатели значително ще забавят темпото на наемане на нови служители в периода октомври 2022 г. – март 2023 г. Според третото прогнозно проучване на Българската конфедерация по заетостта (БКЗ) 14% от анкетираните 1100 компании в пет региона на страната планират да намалят работната сила през следващото шестмесечие в сранение с 6% за същия период миналата година. В допълнение 43% прогнозират увеличение на персонала и също толкова работодатели от дванадесет индустриални сектора ще запазят числеността на служителите си. Така нетният коефициент на заетостта — разликата между работодателите, които планират да намалят работната сила, и тези, които прогнозират да я увеличат, е +29%, или спад от 11% спрямо предишния изследван период.
„Резултатите от изследването илюстрират тревожната обстановка не само в България, но и в целия свят. Главоломната инфлация и постоянно растящите цени може да доведат до увеличение на заплатите, но те няма да догонят бързото обезценяване на парите. Затова много работодатели вече предприеха мерки да ограничат сериозно разходите си, включително под формата на съкращения и замразяване на новите назначения,” коментира Надя Василева, председател на БКЗ. „Не е за пренебрегване и фактът, че за първи път от началото на проучването процентът на работодателите, които не са сигурни дали ще наемат или съкращават служители, е нулев. Икономическата несигурност не им дава повод да планират разширяване на екипите си, но сега е и времето да обмислят какви таланти ще са им нужни, след като отмине бурята.”
Работодателите от дванадесетте индустрии, включени в изследването, споделят положителни, но скромни планове за наемане на нови служители. Най-оптимистични прогнози за следващите шест месеца отново имат работодателите от секторите „Информационни технологии” (+30%), „Аутсорсинг” (+13%) и „Производство” (+10%), въпреки че и трите регистрират значително намаление от съответно 19%, 18% и 14%. В секторите „Търговия на едро и дребно” и „Транспорт, складиране и комуникации” коефициентът на заетостта е +10% и +8% — ръст от съответно 5% и 3% в сравнение с последното шестмесечие. Увеличение между един и два процентни пункта се наблюдава и в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” (+5%), „Строителство” (+4%), „Електричесто, газ и вода” (+4%) и „Селско, горско и рибно стопанство” (+4%).

„Ако до скоро много служители се радваха на лукса да избират между различни възможности за работа, днес всички усещат бича на инфлацията и притесненията им не спират да растат. Ето защо много от тях ще предпочетат да останат на настоящото си работно място, а други ще потърсят препитание в големите градове на страната,” добави Надя Василева.
В София 70% от анкетираните работодатели прогнозират ръст на работната сила — осем процентни пункта по-малко спрямо предишното шестмесечие. В Пловдив коефициентът на заетостта остава без промяна, като 8% от работодателите планират увеличение на персонала. Прогнозата на работодателите от региона на Варна регистрира ръст от четири процентни пункта, достигайки коефициент на заетост от +10%. Търсещите работа ще могат да намерят възможности за реализация и в Бургас и Русе, където прогнозите на работодателите се увеличават с два процентни пункта и достигат съответно +7% и + 5% за периода октомври 2022 г. – март 2023 г.
###
За Българска конфедерация по заетостта
Българската конфедерация по заетостта е неправителствена организация, която обединява експертизата на водещите компании в сферата на HR услугите в България, съчетава креативност, иновативност, модерни дигитални решения, адаптивност и информираност за най-новите световни тенденции в областта на човешките ресурси. Целта на конфедерацията е заедно с всички компании в бранша да създаде устойчиво партньорство, чрез което да изгради по-добра работна среда в България. Ние не се притесняваме да задаваме въпроси и да посочваме проблемите на пазара на труда и трудовото законодателство. По този начин се борим за тяхното разрешаване и за адекватното функциониране на пазара на труда: www.bec-bg.co

Контакт с медиите: Елица Винярчек, elitsa@arunapr.com, (+359) 899 030 362

04окт.

Работодателите в страната планират плахо разрастване на екипите си през следващите шест месеца

Въпреки че почти всички сектори и региони ще търсят служители, гладът за кадри ще продължи да бъде основен проблем пред бизнеса, предупреждават експертите от Българската конфедерация по заетостта.

Първото национално изследване на Българската конфедерация по заетостта (БКЗ), което включва 826 работодатели от пет региона и дванадесет индустриални сектора в страната, показва, че близо една четвърт от компаниите планират да увеличат работната сила през следващите шест месеца. В същото време 6% от бизнеса прогнозира съкращения, 45% ще запази числеността на служителите си, а 26% от организациите не са сигурни относно плановете си за наемане. Така нетният коефициент на заетостта на БКЗ, получен от разликата между работодателите, които планират да намалят работната сила,и тези, които прогнозират да я увеличат, е +17% за периода октомври 2021 г.–март 2022 г.
„Резултатите от изследването ни отразяват, от една страна, икономическата и политическа несигурност, пред която е изправен българският бизнес и, от друга, задълбочаващият се проблем с недостига на кадри. Вече не говорим просто за работни места, а за цялостното им преформатиране и индивидуализиране, за да може работодателите да привлекат и задържат нужните им служители особено в секторите, които понесоха най-големите негативи на пандемията,” коментира Надя Василева, председател на конфедерацията. „Както заетите, така и работодателите се адаптирахме в крачка към новата работна реалност, но за да бъде пътят ни напред по-лек, трябва да можем да разчитаме и на адекватна на тази реалност дигитализация и законодателна рамка, каквито все още липсват.”
Най-оптимистични планове за наемане на нови служители споделят работодателите от секторите „Информационни технологии”, „Производство” и „Аутсорсинг” (съответно +49%, +34% и +31%), докато секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” (-7%), „Селско, горско и рибно стопанство” (-2%) и „Добивна промишленост” (-1%) ще предложат най-малко възможности за работа през следващата половин година.
„Цифрите не са изненадващи за никого. Традиционно силните сектори ще продължат да растат, защото бизнесът от години обучава сам кадрите си под формата на вътрешнофирмени академии и партньорства с институции и не спира да предлага иновативни университетски програми. Сега е моментът компаниите масово да преосмислят бизнес стратегиите си и да предоставят повече възможности за придобиване на нови умения и по-голям достъп до кариерна реализация на алтернативни групи от таланти като жените и хората с увреждания, ако искат да преминат Рубикон през следващите месеци на явна несигурност.”
Изследването на коефициента на заетостта на БКЗ също показва, че в периода октомври 2021 г. – март 2022 г. работодателите в четири от петте региона планират да наемат нови служители. Кандидатите за работа могат да очакват най-много кариерни възможности в София, където коефициентът на заетост е +69%, Пловдив (+18%) и Варна (+8%). Работодателите от бургаския регион имат умерени планове за наемане на служители с коефициент на заетостта от +5%, докато Русе е единственият регион, в който заетостта няма да расте (-4%) до края на март следващата година.
###
За Българска конфедерация по заетостта

Българската конфедерация по заетостта е неправителствена организация, която обединява експертизата на водещите компании в сферата на HR услугите в България, съчетава креативност, иновативност, модерни дигитални решения, адаптивност и информираност за най-новите световни тенденции в областта на човешките ресурси. Целта на конфедерацията е заедно с всички компании в бранша да създаде устойчиво партньорство, чрез което да изгради по-добра работна среда в България. Ние не се притесняваме да задаваме въпроси и да посочваме проблемите на пазара на труда и трудовото законодателство. По този начин се борим за тяхното разрешаване и за адекватното функциониране на пазара на труда: www.bec-bg.co
Контакт с медиите: Елица Винярчек, elitsa@arunapr.com, (+359) 899 030 362

 

13май

Агенцията по заетостта предоставя онлайн алтернатива на „трудовите борси“

Нови и усъвършенствани стари процеси ще помагат на работодателите да намерят нужните за тях нови кадри

Агенцията по заетостта е разработила нови и е усъвършенствала стари електронни процеси в помощ на работодателите, които искат да намерят нужните за тях допълнителни кадри. Чрез дигиталните си услуги търсещите нови служители ще бъдат насочвани към подходящи, според Агенцията по заетостта, търсещи работа лица.

След края на подбора пък работодателите следва да дадат обратна връзка за резултата от насочването.

13май

2034: Къде са хората

Как ще се промени пазарът на труд в България след 15 години

Половин милион души. Толкова ще загуби България до 2034 г. от хората, които са в трудоспособна възраст в резултат на ниската раждаемост и бързото застаряване. Намаляващото население води до сериозни последствия за местния пазар на труда – ако все по-малко хора работят, то всеки служител трябва да е по-ефективен и по-продуктивен, за да компенсира количествения спад. Казано по друг начин, нуждите на търсещите и уменията на предлагащите труд трябва да са максимално синхронизирани, за да не изгърмят социалните системи, а темпът на икономически растеж да се задържи.

12май

Какво ще се случи с пазара на труда след пандемията

Последиците ще бъдат както краткосрочни, така и дългосрочни

Това е един от най-задаваните въпроси тези дни. С най-много възможни отговори, като се има предвид, че пазарът на труда вече се променя, а пандемията дори не е отминала. Анализаторите очакват както краткосрочни, така и дългосрочни последици за пазара на труда и световната икономика като цяло. Тук ще прочетеш най-актуалните прогнози за кризата, но и какви възможности има в този момент.